شرکت طراحی و تکوین پیرامید یک گروه پیشگام مهندسی و پیمانکاری در صنعت ساختمان ، نفت ، گاز و راه است. این شرکت به عنوان یکی از فعال ترین شرکت های پیمانکاری استان فارس قابلیت اجرای پروژه‌های ای پی سی ، خدمات مهندسی ساخت ، مدیریت پروژه ، خدمات زیربنایی شهری ، خطوط لوله ، مجتمع های پتروشیمی و پالایشگاهی را دارد. این گروه در یک دهه اخیر در زمینه اجرای پروژه ها در اکثر نقاط فارس و استان‌های همجوار فعالیت داشته است.

اهداف اصلی این شرکت در این سال‌ها ارتقای دقت ، کیفیت و ایمنی بوده است.

موفقیت گروه فنی مهندسی پیرامید ماحصل تلاش جمعی پرسنل و تمرکز مداوم در ارائه صحیح نتایج کار سخت ، مسئولیت‌پذیری ، اجرای دقیق ، فن آوری های مدرن و استفاده از فرصت های جدید برای پیشرفت و ترقی مداوم بوده است. ما متعهد به ارائه پروژه هایی با بالاترین ایمنی و کیفیت به مشتری هایمان هستیم و هدف غایی‌مان پیشرفت فراتر از انتظارات و ارائه یک ارزش ملموس علاوه بر خدمات مروم به مشتری در هر مقطعی است.

درباره پیرامید

رسالت پیرامید

مهدی باقری


مدیر عامل

شرکت طراحی و تکوین پیرامید یک گروه پیشگام مهندسی و پیمانکاری در صنعت ساختمان ، نفت ، گاز و راه است. این شرکت به عنوان یکی از فعال ترین شرکت های پیمانکاری استان فارس قابلیت اجرای پروژه‌های ای پی سی ، خدمات مهندسی ساخت ، مدیریت پروژه ، خدمات زیربنایی شهری ، خطوط لوله ، مجتمع های پتروشیمی و پالایشگاهی را دارد. این گروه در یک دهه اخیر در زمینه اجرای پروژه ها در اکثر نقاط فارس و استان‌های همجوار فعالیت داشته است.

اهداف اصلی این شرکت در این سال‌ها ارتقای دقت ، کیفیت و ایمنی بوده است.

موفقیت گروه فنی مهندسی پیرامید ماحصل تلاش جمعی پرسنل و تمرکز مداوم در ارائه صحیح نتایج کار سخت ، مسئولیت‌پذیری ، اجرای دقیق ، فن آوری های مدرن و استفاده از فرصت های جدید برای پیشرفت و ترقی مداوم بوده است. ما متعهد به ارائه پروژه هایی با بالاترین ایمنی و کیفیت به مشتری هایمان هستیم و هدف غایی‌مان پیشرفت فراتر از انتظارات و ارائه یک ارزش ملموس علاوه بر خدمات مروم به مشتری در هر مقطعی است.

ما پیرامید هستیم!

ندا ملحوظ


مدیر روابط عمومی

مریم کامران


مدیر امور مالی

مریم شاعر پور


دفتردار

بهار محلاتی


حسابدار

رضا نعمت الهی


مدیر دفتر فنی

حسین مسعودی


مدیر پروژه

عرفان اسدی


مدیر پروژه

مرتضی ادبی


مسئول HSE

مهدی آقاجعفری


مدیر امور بازرگانی